اشکان افرا

درباره من

بالاخره درستش کردم چیزی که آتیششو توی سینه داشتم! چیزی که تو با محبتت و پیام‌هات در دلم ایجاد کردی! تیم همراه من رو دور هم جمع کردم که راه مهاجرت رو براتون باز کنه، سختی هاشو کم کنه، آسون ترش کنه. کسانی که مهاجرت کردن می فهمن من چی میگم. از بین ایرانی ها کسی نیست که بگه مهاجرتش آسون بوده، این راه واسه همه سخت بوده. شاید خیلیا راجبش حرف نزنن. مهاجرت خصوصا از هنگام تصمیم تا روزی که پات میرسه اینجا، یعنی ندونستن، یعنی گم شدن تا زمانی که خودتو دوباره پیدا کنی، البته اگر پیدا کنی! ولی چرا نتونی!می تونی! دلم می‌خواد سختی هایی که همهٔ مهاجرها کشیدند و میکشند را تو نکشی، یا خیلی خیلی کمترشو بکشی.

تیم همراه من

تیم همراه من، متشکل از متخصصایی که جمع شدیم، که بهت کمک کنن! وقتی یه ساختمون می‌خواد ساخته شه، ستون، دیوار، کابینت، پنجره ها، آشپزخونه و… دور هم جمع شدن که تو بتونی توی اون خونه راحت زندگی کنی! همراه من هم دقیقا همین طوره! هرکدام از ما نسبت به یک گونه میتونیم بهت کمک کنیم. اگر تصمیمت واقعا جدیه، برای شروع به قسمت ‘محصولات’ سر بزن
موفقیت هرکدام از شما توی زندگیتون، در نهایت افتخارش برای ایرانیان کل جهان است..!…